Turizoom Business Hotel & Spa Elbistan

ELBİSTAN

Elbistan

Biyografi

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ İLİNE BAĞLI EN BÜYÜK İLÇEDİR. AKDENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN KESİŞTİĞİ NOKTADA YER ALIR.

Şehir merkezinin nüfusu 90.000 kadardır.Tüm ilçe nüfusu köyleriyle birlikte 135.386’dır. (TÜİK 2009 yılı nüfus sayımına göre.) İlçe sınırları Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde olup 2547 km² yüz ölçümüne sahiptir. Yaklaşık 37 doğu meridyeni – 38 kuzey paraleli arasında bulunan Elbistan’ın kuzeyinde Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri bulunur.

Şehrin sosyo-ekonomik yapısına bakıldığında insanların çoğunlukla işçilik ve çiftçilik meslekleriyle geçim sağlamakta oldukları görülür. Özellikle kırsal kesimlerde tarım büyük önem arz etmektedir. En büyük kasabası olan Karaelbistan’ın tarım konusunda ilçeye büyük katkısı bulunmaktadır.

Şehrin çok yakınından doğan ve ortasından geçen Ceyhan Nehri ile ünlüdür ve çerezlik ayçiçeği üretimi bakımından da Türkiye’de hatırı sayılır bir yere sahiptir ve Elbistan ayçekirdeği olarak ün almaya başlamıştır. Türkiye’nin en büyük şeker fabrikalarından biri olan Elbistan Şeker Fabrikası ile ülke şeker üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır.Ayrıca Türkiye’nin en büyük termik santral kompleksine Afşin ilçesiyle ortak bir şekilde sahiptir. Bu santraller Afşin ilçe sınırları içindedir. Fakat santralde işletilen kömürlerin bulunduğu havzaların bir kısmı Elbistan ilçe sınırlarındadır. Şu an da iki adet ünite ile (A ve B) faaliyetine devam eden santrale, 2013 yılına kadar iki adet yeni ünite eklenmesi planlanmaktadır. Ancak ilçede henüz il merkezlerini birbirine bağlayan ölçekte bir anayol bağlantısı bulunmamaktadır ve yapılmakta olan Gölbaşı-Nurhak yolu (Kumlu Yolu) ile bu durum değişecek ve Elbistan güneydoğu illerinin batıya açılan kapısı olacaktır. Ayrıca Elbistan, Afşin, Sarız yolunun faaliyete geçmesi Elbistanın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Elbistan 90.000 civarındaki nüfusuyla ve içinde barındırdğı ticaret hacmi ve oluşan sermaye açısından Türkiye’nin çoğu ilinden daha büyük olan ancak il olamamış bir ilçedir. Türkiye’nin en büyük 22. ilçe merkezidir. (TÜİK) 2008 ADNS verilerine göre nüfusu 50 000 üzerinde olan 60 ilçe merkezi gösterilmiştir. (Büyükşehir Merkez ilçeleri hariç tutulduğunda)

Ayrıca Afşin-Elbistan Havzası Türkiye’nin en büyük linyit rezervlerine sahiptir. Toplam 5 milyar ton civarında bir rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle iki termik santral bulunmaktadır. Ek termik santral projeleri devam etmekte olup planlanan diğer santraller de yapıldığında Afşin-Elbistan kompleksi toplam olarak yılda 40 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye ihtiyacının beşte birini tek başına karşılıyor durumda olacaktır. Elbistan tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir şehir olup Osmanlı Devleti’ne son katılan beylik olan Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Beyliğin başkenti ancak 1507’de Elbistan’ın savaşta tamamen yakılmasından sonra Maraş’a taşınmıştır.

İlçenin eski kasabası olan ve şimdi komşu ilçesi olan Ekinözü’nde bulunan doğal sularla böbrek hastalarına şifa dağıtmaktadır.

Yatırım potansiyeli olarak daha çok gıda üzerine yoğunlaşılmıştır. Besicilik gelişmiştir ve Türkiye çapında ünlü çoğu markaya et satışı yapılmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin 4.büyük ovası Elbistan’da bulunmaktadır.Bu nedenle olsa gerek tarım ve hayvancılık Elbistan’da çok ilerlemiştir. Türkiye’nin en kaliteli etinin Elbistan’dan çıkması da besiciliğin ne kadar ilerlediğinin bir göstergesidir.