Turizoom Business Hotel & Spa Elbistan

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Otelimiz ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi; gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
Her çalışanımızın kurumumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
Kurumumuzun Elbistan’da çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de otelimizin sahibi olmasını bekleriz.
İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, kurum ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.